Dönem 5

Dönem 5 Koordinatörü                  

Doç.Dr. M. Ali KAYIKÇI                    

Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı2018-2019 Dönem 5 Ders Programı

Staj Takvimi ve Staj Grupları

Dönem 5 Mesleki Beceri Labaratuvarı Ders Programı

Erkek Genital Sistem ve Prostat Muayenesi 

İleri Yaşam Desteği Becerisi

Lomber Ponksiyon Uygulama Becerisi

Santral Blok Uygulama Becerisi

Solunum Sistemi Fizik Muayene Becerisi

Temel Yaşam Desteği Becerisi