İdari Birimler

Ahmet Sabit UĞURLU
Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteryası

Hatice Eroğlu KAFKAS

Personel İşleri
Mehmet KAYA

Klinik - İnvaziv Olmayan Etik Kurul Sekreterliği
Esra AYSU 

Hukuk Bürosu
Esra AYSU

Öğrenci İşleri
Nevin BOSTANCI
Selim KARAÇOBAN
Duru ÖZMERDİVENLİ

Mali İşler
Serdar BAYRAKTAR (Mali İşler Şefi)
Merve ALKAN
Önder YILDIZ

Yazı İşleri
Yeter YILMAZ 

Taşınır işlem- Satınalma
Tuğrul KURU

Teknisyenlik
Güngör AYSU


Temel Tıp Bilimleri-Dahili Tıp Bilimleri-Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Sekreteri
Vildan MELENLİ-  Melek YANLIZ 

Dekan Sekreteri
Gül Nazlı MEZARCI 

Fotokopi-Evrak Dağıtım-Ders Araç Gereçleri
Kenan KÖKSAL

Anatomi Labaratuvar Görevlisi
Hakan ÖZKAN

Mesleki Beceri Labaratuvarı
Hakan ÖZHAN

Farmakoloji Labaratuvarı
Mehmet Kamil TEMEL

Hayvan Deneyleri Labaratuvarı
Şevket KAYA