Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Sarfinaz ATAOĞLU (Dekan)

Prof.Dr. Onur ÖZLÜ

Prof.Dr. Handan ANKARALI

Doç.Dr. Muhammet Ali KAYIKÇI

Doç.Dr. Yıldız DEĞİRMENCİ

Yard.Doç.Dr. Alper BAŞBUĞ